Skip to main content

VROUWEN VAN
HET LAND

In de documentaire Vrouwen van het Land komen verschillende generaties plattelandsvrouwen door heel Nederland aan het woord. Zij spreken over de rolverdeling binnen het bedrijf, het werk dat nooit af is en hoe grote gebeurtenissen in de wereld impact hadden op het leven op de boerderij.

De verhalen van de vrouwen worden omlijst door de persoonlijke ontwikkeling en reflecties van de documentairemaker gedurende het maakproces.

Meer over de film: www.vrouwenvanhetland.nl

OVER HET PROJECT

WOMEN OF 
THE LAND

Most of the Netherlands exists of farmland. But when researching about farmers you rarely find anything about farm wives and their position within the farming community. By letting different generations of rural women (spread throughout the Netherlands) tell their stories, powerful and personal portraits are created. We get to hear their side the story. 

Read more about Women of the Land

Go to the project website:
www.vrouwenvanhetland.nl

GOED VOLK

Een multimediaal en biografisch onderzoek naar sociale cohesie en het ‘Noaberschap’. Over een dorp in Nederland, waar oude agrarische tradities nog steeds deel uitmaken van het dagelijks leven. Buren zorgen voor elkaar in goede en slechte tijden en zijn samen op de belangrijkste momenten in het leven, een manier van samenleven die langzaam aan het uitsterven is. Maar welke waarde geeft de jeugd aan deze manier van samenleven?

OVER HET PROJECT

GOOD PEOPLE

A series about my hometown in the Netherlands, where old agricultural traditions are still part of day to day life. Neighbors care for each other in good and bad times and are together at the most important moments in life, a way of living together that is slowly dying out.

Read more about Good People

NIEUWE GROND

Op 14 juni 1918 werd de Zuiderzeewet aangenomen. Als gevolg van deze wet werd 200.000 hectare nieuw land gecreëerd. Mensen uit heel Nederland begonnen een nieuw leven in de Polder, ze brachten allemaal hun eigen taal, tradities en gebruiken mee. Hoe kijken deze pioniers vijftig jaar later terug op de aanleg van de polder?

Een film gebaseerd op onderzoek van Eva Flantua. Gevisualiseerd door Annejet Brandsma

NAAR DE FILM

NEW SOIL

A series about my hometown in the Netherlands, where old agricultural traditions are still part of day to day life. Neighbors care for each other in good and bad times and are together at the most important moments in life, a way of living together that is slowly dying out.


Open Monumenten Dag
in opdracht

Voor de campagne ‘jouw monument, mijn monument’ van Open Monumenten Dag werden eigenaren van Nederlandse monumenten geïnterviewd en gefotografeerd. Hun relatie tot het momument werd in een fotoserie samengebracht. 

NAAR DE BLOG 

OPEN MONUMENT DAY
commissioned

For ‘your monument, my monument’ by Open Monumenten Dag.  I was asked to photograph owners of Dutch monuments with their property. I photographed multiple buildings all over the Netherlands. 

Read more about OMD

RABO&CO
in opdracht

Voor het tijdschrift Rabo&Co, het ledenblad van Rabobank, werden 28 bedrijven door heel Nederland gefotografeerd. In opdracht van Studio Polat fotografeerde ik deze mensen terwijl ze met hun producten werkten en vertelde mij over hun ideeën en acties met betrekking tot een duurzame toekomst.

RABO&CO
commissioned

December 2019 I photographed  28 businesses throughout the Netherlands for Rabo&Co, a magazine from the Rabobank. commissioned by Studio Polat, I photographed these people whilst they worked with their products and told me about their ideas and actions regarding a sustainable future. POOL LOOËRMARK
commissioned

Commissioned series for the promotion of the swimmingpool, used online and in print.